02-0232848
061-3847414
35yontrakan@gmail.com
บริษัท 35 ยนตรการ จำกัด
200/69-70 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
จันทร์ - เสาร์ : 08:00 - 19:00
อาทิตย์ : 08.00 - 16.00

*ร้านหยุดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน*
ส่งข้อความถึงเรา
ส่งข้อความสำเร็จแล้ว
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง
Copyright © 2022Yontrakan All Right Reserved.