มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้หรือไม่ ?

August 7, 2023

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV Bike) เป็นยานพาหนะที่ถูกผลิตมานานหลายปีและนิยมใช้ทั่วโลก โดยมอเตอร์จะทำหน้าที่กักเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่แทนการใช้น้ำมันเพลิง ช่วยให้คุณประหยัดค่าน้ำมันได้อย่างมาก แต่คุณก็ต้องหมั่นนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้แบตไม่หมดกลางทางระหว่างการขับขี่

 

เชื่อว่ามีหลายคนสนใจอยากซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้งานกัน แต่อาจมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาขับขี่บนท้องถนนนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ ? จำเป็นต้องจดทะเบียนไหม ? วันนี้เรามีคำตอบ มาดูกันครับ!

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้หรือไม่ ?

ในปัจจุบันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสามารถนำไปจดทะเบียนได้แล้ว แต่มีเงื่อนไขว่ามอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีกำลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ หรือ 0.25 กิโลวัตต์ และต้องมีความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่ ?

ถ้าหากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจดทะเบียนได้ ก็จำเป็นต้องจดทะเบียนอย่างยิ่งครับ เพราะถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายจราจรเดียวกันกับรถประเภทอื่น ๆ ถ้าหากคุณไม่นำรถไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย การนำรถมาใช้งานบนท้องถนนจะถือว่าผิดกฎหมายและถูกจับดำเนินคดี พร้อมทั้งเสียค่าปรับหลายบาท ดังนั้นอย่าลืมนำรถไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายกันนะครับ

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

การเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมายนั้น มีขั้นตอนไม่แตกต่างไปจากการจดทะเบียนรถประเภทอื่น ๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันที เพียงแต่ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

- หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

- หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ 

     - สัญญาซื้อขาย

     - สัญญาเช่าซื้อ

     - ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี

     - หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

     - แบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจมาด้วย (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นจัดการแทน)

จดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ที่ไหน ? 

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถนำเอกสารที่ยื่นได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ (สนท.) - กรมขนส่งทางบก ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานขนส่งของจังหวัดนั้น ๆ ได้เลยครับ

ค่าธรรมในการจดทะเบียน


ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 500 บาท

- ค่าจดทะเบียนรถใหม่ 315 บาท

- ป้ายทะเบียนรถ 100 บาท

- ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 100 บาท

หมายเหตุ: ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท

สรุปได้ว่า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่อยู่ในเกณฑ์จดทะเบียนได้ ก็ควรนำรถไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและยุ่งยากเลย ใช้เวลาแค่แป๊บเดียว คุณก็จะได้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าคุณกังวลว่าจะลืมจดทะเบียนรถ เราแนะนำให้ปรึกษาตัวแทนขายจากโชว์รูมรถที่คุณใช้บริการ ด้วยความห่วงใยจาก 35 ยนตรการ

Copyright © 2022Yontrakan All Right Reserved.