จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ ต้องทำอย่างไร มาดูกัน !

October 17, 2023

ข่าวดีมาแล้ว! ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 66 เป็นต้นไป ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้ง่าย ๆ เนื่องจากกรมขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการจองเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ผ่านช่องทางออนไลน์และแจ้งผลให้ทราบในทันที ซึ่งต่างจากเดิมที่ต้องกรอกฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ และรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจอง โดยใช้เวลาทราบผลนานถึง 3 วัน เรียกได้ว่าตอนนี้กรมขนส่งอำนวยความสะดวกให้คุณสุด ๆ 

 

แต่ก่อนจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ คุณต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID เสียก่อน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถจักรยานยนต์

 

ข้อกำหนดการจองหมายเลขทะเบียน

- เปิดให้จองหมายเลขทะเบียนตามตาราง ตั้งแต่เวลา 09:00 - 15:00 น. ตามวันทำการ

- ในปัจจุบันการจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ สามารถจองได้แค่เลขทะเบียน
กรุงเทพมหานครเท่านั้น

- ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น

- ตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตร หมายเลขตัวถัง ยี่ห้อรถ เบอร์โทรศัพท์ ก่อนทำการจอง หากผิดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้

- เมื่อได้รับอนุมัติหมายเลขทะเบียนแล้ว จะต้องแคปหน้าจอไว้ใช้เป็นหลักฐานในการจดทะเบียน และต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 90 วัน ถ้าหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขทะเบียนที่จองไว้จะถูกจัดให้กับผู้อื่นต่อไป

- กรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์ตกเป็นโมฆะทันที และต้องทำการจองใหม่เท่านั้น

 

ขั้นตอนการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์

1. เตรียมข้อมูลเลขบัตรประชาชนและชื่อผู้จดทะเบียนรถยนต์ให้เรียบร้อย ซึ่งชื่อจะต้องตรงกับชื่อของเจ้าของรถเท่านั้น

2. เข้าเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/mc/ เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน”

3. ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน ให้ทำการยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID

4. เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับมาที่หน้าหลักของระบบจองเลข ให้อ่านหลักเกณฑ์การจองให้ครบถ้วน จากนั้นให้กดปุ่ม “ยอมรับหลักเกณฑ์” เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป

5. เลือกประเภทการของในนามบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล / ชาวต่างชาติ

6. ระบุข้อมูลรายละเอียดของผู้จอง หมายเลขตัวถังรถ / หมายเลขทะเบียนที่ต้องการจอง จากนั้นกดปุ่ม “จองเลข” (หมายเหตุ: กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ระบบจะใส่ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้โดยอัตโนมัติ / กรณีเป็นนิติบุคคลหรือชาวต่างชาติ จะต้องระบุชื่อและหมายเลชประจำด้วยตัวเอง)

7. เมื่อกรอกรายละเอียดและกดปุ่ม “จองเลข” แล้วระบบจะมีหน้าต่างขึ้นมาแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากตรวจสอบแล้ว ให้กด “OK”

8. ระบบจะตรวจสอบหมายเลขที่ทำการกดจอง หากไม่สามารถจองได้ อาจเกิดขึ้นได้จาก 3 กรณี ได้แก่
- หมายเลขดังกล่าวมีผู้จองแล้ว หรือระบุไม่ถูกต้อง
- ข้อมูลรถไม่ผ่านการตรวจสอบ
- ข้อมูลผู้จอง เช่น รถ / บุคคล ดำเนินการจองสำเร็จแล้วและยังไม่พ้นกำหนดที่จะทำการจองได้ใหม่ จึงไม่สามารถจองหมายเลขทะเบียนได้

9. หากจองหมายเลขทะเบียนสำเร็จ ระบบจะพาไปยังหน้าตรวจสอบผลการจองหมายเลขทะเบียน ให้กดปุ่มพิมพ์หมายเลขทะเบียนเพื่อบันทึกใบจอง เพียงเท่านี้ถือว่าจองสำเร็จเรียบร้อย

ขั้นตอนการติดตามผลการจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์

หลังจากครบ 3 วันแล้ว คุณสามารถไปดูผลการจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ได้ผ่านการสแกน QR Code หรือทำการกรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดค้นหา เพื่อดูผลการจองได้เลย

หากใครต้องการจองเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครก็สามารถจองออนไลน์ได้เลยวันนี้ แต่ต้องศึกษารายละเอียดและกรอกข้อมูลให้ดี เพราะถ้าหากกรอกข้อมูลผิดก็จะทำให้ผลการจองเป็นโมฆะได้ ส่วนผู้ที่ต้องการจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดอื่น ๆ การจองทะเบียนออนไลน์ยังไม่สามารถทำได้ คุณยังต้องเดินทางไปจองทะเบียนที่กรมขนส่งของจังหวัดที่ตนเองอยู่เท่านั้นครับ ทั้งนี้สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2271-8888

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมขนส่งทางบก

Copyright © 2022Yontrakan All Right Reserved.