โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ ต้องทำอะไรบ้าง ?

February 10, 2023

บางคนคิดว่าการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก จึงยอมเสียเงินจ้างให้ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาดำเนินการให้แทน โดยความจริงแล้วขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์นั้นไม่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนเลยครับ เพียงแค่คุณต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและนำรถไปตรวจสภาพที่กรมขนส่งทางบกเท่านั้น

 

วันนี้ 35 ยนตรการ จึงขอมาแนะนำวิธีการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์อย่างละเอียด ทั้งการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการดำเนินโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น คุณก็สามารถทำตามกันได้ง่าย ๆ ตามมาอ่านกันเลยครับ

โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

1. เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 

- ผู้โอนต้องเซ็นชื่อลงในช่อง “ผู้ถือกรรมสิทธิ์” ให้เรียบร้อย

2. สำเนาบัตรประชาชน (ต้องไม่หมดอายุ)

- ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเตรียมสำเนาอย่างละ 1 ใบ

- ผู้โอนและผู้รับโอนต้องทำการเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

3. แบบคำขอโอนและรับโอน

4. ในกรณีที่ผู้โอนไม่สะดวกมาขนส่งด้วยตัวเอง ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ และทำการเซ็นโอนลอยไว้

5. ในกรณีที่ต้องการต่อ พรบ. ใหม่ จะต้องนำ พรบ. เดิมมาด้วย

ขั้นตอนการดำเนินโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์

1. จองคิวการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ที่สำนักงานกรมขนส่งทางบก

2. ทำการยื่นเรื่องขอตรวจสภาพรถที่กรมขนส่ง จากนั้นนำรถไปตรวจสภาพให้เรียบร้อย โดยขอแนะนำคือ ควรทำรถมอเตอร์ไซค์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและติดอุปกรณ์ตามกฎหมายบังคับให้ครบถ้วน เพื่อตรวจสภาพรถให้ผ่านในครั้งเดียว

3. หากตรวจสภาพรถผ่านแล้ว ให้รอรับเอกสารภายในวันนั้นได้เลย

4. จากนั้นทำการยื่นเอกสารโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์และเอกสารตรวจสภาพรถให้กับเจ้าหน้าที่กรมขนส่ง

5. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการ

6. ชำระค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์มอเตอร์ไซค์ โดยค่าธรรมเนียมจำแนกได้ดังนี้

- ค่าคำขอ 10 บาท

- ค่าโอนทะเบียนรถ 100 บาท (กรณีพ่อแม่โอนให้ลูก หรือลูกโอนให้พ่อแม่ จะไม่เสียค่าธรรมเนียมในส่วนนี้)

- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 20 บาท

- ค่าอากร (ค่าโอน) 500 บาท

หมายเหตุ: ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ (ซีซี.)

7. เสร็จสิ้นขั้นตอนการโอนรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อย คุณจะได้สมุดเล่มทะเบียนใหม่ พร้อมทั้งมีชื่อของคุณเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใหม่ โดยคุณต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด ถ้าหากพบว่าข้อมูลผิดปกติต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขภายในทันทีครับ 

 

จะเห็นได้ว่า การโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง แค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและตรวจสภาพรถให้เรียบร้อย ไม่ต้องเสียค่าจ้างให้เปลืองเงินเลยครับ ด้วยความห่วงใยจาก 35 ยนตรการ

Copyright © 2022Yontrakan All Right Reserved.