เลือกประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างไร?

August 23, 2022
วิธีเลือกประกันมอเตอร์ไซค์

รถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ประเภทใดก็ตามที่วิ่งอยู่บนท้องถนน จะต้องมีประกันภัยที่มักถูกเรียกว่า พ.ร.บ. ติดรถเสมอตามกฎหมายกำหนด แต่นอกจาก พ.ร.บ. แล้วยังมีประกันภัยแบบสมัครใจอีกหลายประเภทที่ให้ผู้ขับขี่เลือกซื้อเพื่อเพิ่มความคุ้มครองและลดความเสี่ยงให้กับรถคุณได้

โดยในบทความนี้เราจะมาเจาะจงถึงการเลือกซื้อประกันภัยสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กันครับ

ประกันบิ๊กไบค์ คืออะไร?

รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “บิ๊กไบค์ (Bigbike)” จัดเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเครื่องยนต์, ล้อ, ยาว, หรือเฟรม โดยบิ๊กไบค์จะมีขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 ซีซีไปจนถึง 2,400 ซึ่งจำเป็นจะต้องมีประกันภัยตามกฎหมายเช่นเดียวกับรถประเภทอื่นๆ

การประกันภัยรถไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จัดเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ หรือความเสียหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงบุคคลที่อยู่บนรถยนต์นั้นๆ

โดยประกันภัยนั้น เหมาะกับผู้ที่ครอบครองและขับขี่รถทุกประเภท ทั้งรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์

ประกันบิ๊กไบค์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

ประกันรถโดยทั่วไปนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1.ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภัยภาคบังคับ เป็นความคุ้มครองพื้นฐานที่รถทุกคันต้องมี รวมไปถึงบิ๊กไบค์ด้วย โดยประกันภัยประเภทนี้ มักเรียกกันติดปากว่า พ.ร.บ. เพราะเป็นการบังคับใช้ที่ถูกประกาศผ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ซึ่งมีใจความสำคัญว่า รถยนต์ทุกประเภทที่วิ่งบนถนน จะต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ทุกคัน (มียกเว้นบางประเภท) เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือคู่กรณี หากไม่มีจะถือว่าผิดกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความคุ้มครองเบื้องต้น

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ผู้ขับขี่สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์

- กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท

- กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการ ทุพพลภาพ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท

- กรณีเสียชีวิต จ่ายเบื้องต้น 35,000 บาท

ความคุ้มครองในกรณีที่เป็นฝ่ายถูก

หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งผู้ขับขี่เป็นฝ่ายถูก ไม่ได้กระทำความผิด จะสามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้

- กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท


- กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จ่ายค่าชดเชย 200 บาทต่อวัน สูงสุด 20 วัน ไม่เกิน 4,000 บาท


- กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 300,000 บาท, สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท, สูญเสียนิ้ว 1 นิ้วขึ้นไป 200,000 บาท


- กรณีพิการ ทุพพลภาพ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 300,000 บาท


- กรณีเสียชีวิต จ่ายจำนวน 300,000 บาท

ประกันภัยภาคสมัครใจ

เป็นประกันภัยเพื่อคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันภัยภาคบังคับ แต่ไม่สามารถทดแทนประกันภัยภาคบังคับได้ โดยผู้ขับขี่สามารถเลือกซื้อได้ตามความสมัครใจ

ประกันภัยประเภทนี้จะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มความคุ้มครองที่นอกเหนือจากที่ พ.ร.บ. ได้ทำการคุ้มครอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกสำหรับชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน รวมถึงในกรณีที่บิ๊กไบค์สูญหาย ถูกโจรกรรม น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือค่าชดเชยอื่น ๆ ในรูปแบบของค่าสินไหมทดแทน

โดยประกันภัยแบบสมัครใจนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 1 - เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด และมีราคาเบี้ยประกันสูงที่สุด คุ้มครองความเสียหายแทบจะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวรถ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองหากเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้ และอื่นๆ

ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2 - เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และในกรณีที่เกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม และไฟไหม้

ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 2+ - เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และในกรณีที่เกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม และไฟไหม้ คล้ายกับชั้น 2 แต่มีการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจากการชนกับยานพาหนะทางบก

ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3 - เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุด และมีราคาเบี้ยประกันต่ำที่สุด โดยจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอกเท่านั้น

ประกันบิ๊กไบค์ชั้น 3+ - เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเหมือนกับชั้น 3 แต่มีการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจากการชนกับยานพาหนะทางบก

เลือกประกันบิ๊กไบค์อย่างไรให้เหมาะสมกับคุณ?

คุณคงพอทราบเกี่ยวกับประกันภัยแต่ละประเภทแล้ว โดยหากคุณเป็นมือใหม่เพิ่งหัดขับบิ๊กไบค์ และยังไม่มีความเชี่ยวชาญ เราขอแนะนำให้คุณเลือกทำประกันภัยชั้น 1 ก่อน เพราะสามารถคุ้มครองได้ครอบคลุมมากที่สุด ไม่ว่าจะมีความเสียหายอย่างไรกับตัวรถ

เช่นเดียวกับหากคุณเป็นคนที่ขับขี่บิ๊กไบค์อยู่เป็นประจำในเมืองหรือออกต่างจังหวัด ประกันชั้น 1 อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะการขับขี่บนท้องถนนในเมืองและออกต่างจังหวัดนั้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ การเฉี่ยวชนได้ง่าย ซึ่งประกันชั้น 1 นั้นจะช่วยครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อบุคคลและยานพาหนะของทั้งคุณเองและคู่กรณี

แต่หากคุณไม่ได้ขับบ่อยครั้ง นานๆทีถึงจะมีการขับขี่บิ๊กไบค์ เราขอแนะนำให้คุณทำประกันภัยชั้น 2 เพราะในกรณีที่คุณไม่ค่อยได้ใช้รถ โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลง แต่อาจยังมีความเสี่ยงในเรื่องเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม และไฟไหม้ได้

ประกันภัยแบบสมัครใจนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองต่างๆ และราคาค่าเบี้ยประกัน อยู่ที่การออกแบบคุ้มครองของบริษัทประกันภัย โดยผู้ขับขี่นั้นควรเลือกซื้อประกันภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด อย่าดูเพียงยอดเงินที่ต้องเสียไปเท่านั้น

Copyright © 2022Yontrakan All Right Reserved.