กฎหมายจราจรอัปเดตล่าสุด 2566 มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง?

March 6, 2023
what-you-need-to-know-about-latest-traffic-regulations-2023

เคยสงสัยไหม? ทำไมผู้ขับขี่หลายคนมักทำผิดกฎหมายจราจรอยู่ตลอด ทั้งที่มีข้อกฎหมายและอัตราโทษค่าปรับแจ้งไว้อย่างชัดเจน อาจเป็นเพราะหลายคนมักมองข้ามความผิดทางจราจรบนท้องถนนด้วยความคิดที่ว่ากฎหมายไทยอ่อนแอและไม่สามารถเอาผิดได้อย่างจริงจัง ส่งผลให้ปัจจุบันนั้นมีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นมากมาย โดยในบางรายถึงขั้นเสียชีวิต 

สาเหตุเหล่านี้มาจากความประมาทของผู้ขับขี่และผู้ร่วมทาง เช่น การละเลยความปลอดภัยหรือ การไม่ควบคุมอารมณ์ขณะขับขี่ ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและบังคับใช้อย่างจริงจัง 

โดยวันนี้ 35 ยนตรการ ได้รวบรวมกฎหมายจราจรและอัตราโทษใหม่มาให้แล้วในบทความนี้ ตามมาอ่านกันเลยครับ

 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 ได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายจราจรและอัตราโทษเป็นรูปแบบใหม่ ดังนี้

 

1. ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด 

อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท

2. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง

อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท

3. ฝ่าฝืนเครื่องหมายทางม้าลาย ไม่หยุดให้คนข้าม

อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท

4. ขับรถย้อนศร

อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท

5. ไม่สวมหมวกนิรภัย

อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท

6. เมาแล้วขับ

หากทำผิดเป็นครั้งแรก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำผิดครั้งแรก มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท ซึ่งศาลจะลงโทษให้ทั้งจำและปรับอย่างไม่มีเงื่อนไข

7. ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายผู้อื่น

อัตราโทษใหม่ ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากเดิมปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

8. แข่งรถบนถนนทางสาธารณะ

หากรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งรถในทางสาธารณะตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป มีฐานความผิด “พยายามแข่งรถ” โดยต้องมีพฤติกรรมเหล่านี้ประกอบด้วย

(1)  นัดหมายกันล่วงหน้าเพื่อมาแข่งรถ

(2)  รถที่ใช้แข่งมีการดัดแปลงสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

(3)  มีพฤติกรรมแสงให้เห็นว่ากำลังแข่งรถ

หากมีโทษ 2 ใน 3 ของฐานความผิดที่กล่าวมา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุปได้ว่า กฎหมายจราจรและอัตราโทษที่ปรับใหม่นั้นมีความเข้มข้นและบังคับใช้อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น หากทุกท่านตระหนักรู้ถึงความอันตรายและทำตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุในการขับขี่บนท้องถนนได้เป็นอย่างมาก ด้วยความห่วงใยจาก 35 ยนตรการครับ

Copyright © 2022Yontrakan All Right Reserved.