ก่อนตัดสินใจ จำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

December 18, 2023

ในสถานการณ์ที่การเงินติดขัด เงินไม่พอใช้ อะไรบ้างที่สามารถนำไปจำนำแลกเป็นเงินสดก่อนได้ ? ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า “การจำนำเล่มทะเบียนมอเตอร์ไซค์” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่นิยมแลกเปลี่ยนเป็นเงินทุน เพราะทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาการเงินที่ติดขัดให้กลับมาคล่องตัวได้ในเร็ววัน ไม่ต้องนำรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคันไปจำนำเหมือนกับในอดีต ที่ต้องจอดรถทิ้งไว้และรีบหาเงินพร้อมดอกเบี้ยไปไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนด ข้อดีคือคุณสามารถใช้งานรถได้ตามปกติ

สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจจำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ วันนี้เราก็ได้รวบรวมขั้นตอนการจำนำเล่มทะเบียนมอเตอร์ไซค์มาให้แล้ว ซึ่งจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง ไปดูกัน!

 

จำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ คืออะไร?

การจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ คือ การนำเล่มทะเบียนมอเตอร์ไซค์หรือสมุดคู่มือจดทะเบียนเล่มเขียว มาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทไฟแนนซ์ เป็นต้น โดยไม่ต้องนำรถไปจอดทิ้งไว้ เพราะคุณสามารถใช้งานรถได้ตามปกติ

จำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ มีกี่แบบ?

1. รถมอเตอร์ไซค์ที่ปลดภาระหนี้สินแล้ว

เจ้าของรถจะต้องวางเล่มทะเบียนรถให้กับบริษัทรับจำนำทะเบียนรถ โดยต้องไถ่ถอนเงินทุนและชำระดอกเบี้ยให้ครบทั้งหมด จึงจะได้เล่มทะเบียนคืน

2. รถมอเตอร์ไซค์ที่ยังคงผ่อนชำระ

วงเงินที่กู้ได้จะขึ้นอยู่กับการประเมินราคารถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับยอดที่เคยผ่อนจ่ายไปแล้วว่าวงเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ ซึ่งเป็นส่วนของวงเงินที่คุณจะได้รับในการยื่นเรื่องขอจำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

จำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

1. นำรถมอเตอร์ไซค์ไปตรวจสภาพรถ

2. เจ้าหน้าที่ประเมินราคารถตามสมุดบันทึกประวัติรถที่มีอยู่

3. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาประเมิน พร้อมยอดเงินที่คุณจะได้รับ

4. หากคุณตัดสินใจจำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ก็ต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

  • เอกสารแสดงตัวตน ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารประจำรถมอเตอร์ไซค์ ได้แก่ เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

5. ใช้เวลาดำเนินธุรกรรมเพียง 1 ชั่วโมง เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเงินทุนเรียบร้อย

 

จำนำเล่มทะเบียนรถที่ไม่ใช่ชื่อตัวเอง ทำได้หรือไม่?

ทำไม่ได้ครับ เพราะการจำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นการจำนำรูปแบบที่ไม่มีการนำรถมาจอดทิ้งไว้ หากนำเล่มทะเบียนรถที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองมาวางจำนำ ทั้งเจ้าของรถและบริษัทผู้รับจำนำก็จะได้รับความเสี่ยงสูง ซึ่งถ้าเกิดสถานการณ์ที่ผู้นำรถมาจำนำไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะต้องไปตามชำระกับเจ้าของรถ ดังนั้นจะเกิดปัญหาวุ่นวายมาก ๆ ด้วยเหตุผลนี้จึงไม่สามารถจำนำเล่มทะเบียนรถที่ไม่ใช่ชื่อตัวเองได้ครับ

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการจำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลย แถมยังไม่ต้องนำรถไปจอดทิ้งไว้เหมือนกับในอดีตอีกด้วย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนสุด ๆ แต่ทั้งนี้คุณก็ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่จะสามารถไถ่ถอนเล่มทะเบียนรถคืนมาได้ตามแผนที่วางไว้ และหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกยึดรถ

แต่อย่าลืม! ถ่ายสำเนาสมุดเล่มทะเบียนรถติดตัวไว้ด้วย เพื่อใช้สำหรับการแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จราจรที่อาจเรียกสุ่มตรวจใบอนุญาตขับขี่และสมุดเล่มทะเบียนรถ ด้วยความเป็นห่วงจาก 35 ยนตรการ

Copyright © 2022Yontrakan All Right Reserved.