ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

March 19, 2024
what-you-need-to-prepare-for-renewal-motorcycle-driving-license-in-thailand

เชื่อว่าแม้ทุกคนจะผ่านการต่อใบขับขี่มาแล้ว แต่ถ้าหากเวลาล่วงเลยไปเป็นปีก็คงหลงลืมวิธีการต่อใบขับขี่กันบ้าง เพราะใบขับขี่ไม่จำเป็นต้องทำการต่อกันบ่อย ๆ หากยังไม่ถึงกำหนดหมดอายุ 

ซึ่งพอเข้าสู่ยุคปัจจุบันวิธีการต่อใบขับขี่ก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้หลาย ๆ อย่างต้องปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์ ไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน วันนี้ 35 ยนตรการจึงได้รวบรวมขั้นตอนการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ อัปเดต ปี 2566 มาให้แล้วครับ

 

ในช่วงเวลานี้กรมขนส่งทางบกได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด จึงสามารถทำการวอล์กอินเข้าไปต่อใบอนุญาติขับขี่ได้เลยทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ แต่ถ้าหากใครประสงค์จะจองคิวล่วงหน้าก็สามารถจองได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้ครับ

 

ก่อนที่จะเข้าไปต่อใบขับขี่ที่กรมขนส่ง จำเป็นต้องผ่านการอบรมทฤษฎีออนไลน์ ในระบบ e-Learning ของทางเว็บไซต์ การขนส่งทางบก ก่อนเท่านั้น  โดยขั้นตอนการอบรมทฤษฎีออนไลน์ มีดังนี้

 

1. กดไปที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

2.  กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อทำการยืนยันรายละเอียดของผู้เข้าอบรม ประกอบไปด้วย

      - เลขบัตรประจำตัวประชาชน

      - เบอร์โทรศัพท์

      - วันเดือนปีเกิด

      - E-mail

3. เลือกการอบรมตามใบอนุญาติขับรถที่ต้องการต่ออายุ ประกอบไปด้วย

     - ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ) โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 1 ชั่วโมง

     - ใบอนุญาติขับรถขนส่ง โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 2 ชั่วโมง

     - ใบอนุญาติขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ) โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 3 ชั่วโมง

4. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม

5. ดูวิดีโออบรมใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล

6. ทำแบบทดสอบหลังอบรม เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดส่งข้อสอบ

7. เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ให้บันทึกหน้าจอผลการอบรมไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอต่อใบอนุญาติใบขับขี่ที่กรมการขนส่ง

8.  เดินทางไปกรมขนส่งที่ต้องการต่อใบขับขี่ และยื่นหลักฐานผ่านการอบรม

 

หมายเหตุ: ผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ จะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันผ่านการอบรม

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นสำหรับการต่อใบขับขี่ที่กรมขนส่ง

- บัตรประชาชนของผู้ต่อใบขับขี่

- ใบขับขี่เดิม

- ใบรับรองแพทย์

- ผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์

 

ขั้นตอนการยื่นเอกสารต่อใบขับขี่ที่กรมขนส่ง

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรคิว

2. เมื่อได้คิวแล้ว เจ้าหน้าจะให้เอกสารใบทดสอบร่างกาย โดยต้องทดสอบทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่

- ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (สีแดง เขียว เหลือง)

- ทดสอบสายตาทางลึก

- ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)

- ทดสอบสายตาทางกว้าง

3. เมื่อผ่านการทดสอบและได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ไปติดต่อที่ช่องทำใบขับขี่ รอชำระเงิน และถ่ายรูป ถือว่าจบขั้นตอนโดยสมบูรณ์

 

หมายเหตุเพิ่มเติม

* หากใบขับขี่มอไซค์หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จำเป็นจะต้องสอบข้อเขียนใหม่

* หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ขึ้นไปแล้ว ต้องสอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่ พร้อมใบรับรองแพทย์

* สำหรับการต่ออายุใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลแบบ 5 ปี เป็นแบบ 5 ปี ต่อก่อนล่วงหน้าหรือขาดอายุไม่เกิน 1 ปี จะต้องทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า การทดสอบสายตาบอดสี สายตาทางกว้าง และสายตาทางลึก ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใบรับรองแพทย์ แต่ต้องเข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

- ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2 ปี ชำระ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท รวม 105 บาท

- ใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปี ชำระ 250 บาท ค่าคำขอ 5 บาท รวม 255 บาท

 

เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถต่อใบขับขี่ใหม่ได้แล้ว อีกทั้งยังใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากกรมขนส่งได้ปรับแนวทางการดำเนินการหลาย ๆ อย่างให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่เร่งรีบ 

ดังนั้นหากใบขับขี่หมดอายุแล้วแล้วก็ควรรีบไปต่อให้ไว เพราะถ้าหากปล่อยไว้นานมากเท่าไหร่ คุณก็ต้องเสียเวลาทั้งการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และตรวจสมรรถภาพร่างกาย ด้วยความห่วงใยจาก 35 ยนตรการ

Copyright © 2022Yontrakan All Right Reserved.